អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការកសាងសមត្ថភាពភ្នាក់ងារសណ្តាប់ធ្នាប់និងអភិរក្សព្រៃឈើ ក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធិ Carry Map-APSARA National Authority launches training course on using an application of Carry Map for its public order and forestry agents-30 November 2022

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

នៅរសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ នៅនាយកដ្ឋានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងសហប្រតិបត្តិការ បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយ ស្តីពីការកសាងសមត្ថភាពភ្នាក់ងារសណ្តាប់ធ្នាប់ និងអភិរក្សព្រៃឈើ ចំនួន៦២នាក់ អំពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Carry Map ក្នុងការបំពេញការងារ កំណត់ និងស្វែងរកអត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ក្បាលដី និងកំណត់តំបន់ការពារព្រៃឈើ នៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានអង្គរ ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព៕
អត្ថបទ៖នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល ស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយ
រូបភាព៖លោក យី សុថា

APSARA National Authority launches training course on using an application of Carry Map for its public order and forestry agents

On the afternoon of 30 November 2022, the Department of Public Order holds a training course on capacity building for 62 public order and forestry agents using the Carry Map application to set the locations, identify land users and designate forest protection areas in the Angkor Park area more effectively.

Article: Department of Training, Research, and Communication
Photos: Yi Sotha

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn