អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា បើកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន-អង្គរ ISO 14001-2015-APSARA National Authority conducts an internal audit on Environmental Management System – Angkor ISO 14001-2015- 11 January 2023

អង្គភាពគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន-អង្គរនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា បើកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន-អង្គរ ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO14001-2015 នៅគ្រប់នាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពចំណុះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា

Read more

ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាប្រគល់សម្ភារជូនភ្ញៀវទេសចរដែលភ្លេចឬជ្រុះបាត់-APSARA National Authority’s tourism agents hand over the lost and found items to tourists-09 January 2023

ក្រុមភ្នាក់ងារទេសចរណ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា បានប្រគល់សម្ភារមួយចំនួនដល់ភ្ញៀវទេសចរ ដែលកន្លងមកពួកគេបានភ្លេច ឬជ្រុះបាត់នៅតាមតំបន់ប្រាសាទក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ។

Read more