គម្រោងជួសជុលខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទតាព្រហ្មសម្រេចបាន៣៥ភាគរយហើយ-35% of the restoration work of Ta Prohm’s East Gate completed-18 October 2022

គិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែ តុលានេះ គម្រោងជួសជុលខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទតាព្រហ្ម សម្រេចបាន៣៥ភាគរយហើយ ដោយបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារកំពុងជួសជុលថ្ម និងដំឡើងកាំថ្មនៅផ្នែកខាងជើង ក្រោយផ្នែកខាងត្បូង និងដំបូល ជួសជុលបានប្រមាណ៥០ភាគរយ។

Read more