កិច្ចប្រជុំលើកទី១ របស់ក្រុមអភិបាលកិច្ច «គម្រោងគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរដោយប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព ដើម្បីភាពធន់ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច» ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ -The first meeting of the Governance Group of “Angkor Water Resilience Project” with New Zealand Aid- 08 December 2023

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
នារសៀលថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមអភិបាលកិច្ចនៃគម្រោងគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរដោយប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព ដើម្បីភាពធន់ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច បានបើកដំណើរការកិច្ចប្រជុំលើកទី១ ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហង់ ពៅ តំណាងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា លោក Matthew Allen តំណាងក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់នូវែលសេឡង់ និងលោក Christian Nielsen តំណាងអង្គការ Live & Learn ក្នុងគោលបំណងពិនិត្យពិភាក្សាលើ យុទ្ធសាស្រ្ត ផែនការសកម្មភាព និងដំណើរការគម្រោង ដើម្បីឱ្យការអនុវត្តប្រព្រឹត្តទៅទាន់ពេលវេលាដោយរលូន មានប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធិផលខ្ពស់។
 
On the afternoon of 07 December 2023, the Governance Group of “Angkor Water Resilience Project” held the first meeting with the participation of H.E. Dr. Hang Peou, Director General of APSARA National Authority, Mr. Matthew Allen, Representative of the Ministry of Foreign Affairs & Trade of New Zealand and Mr. Christian Nielsen, Representative of Live & Learn organization, to discuss the strategy, action plan, and project process to ensure timely implementation high efficiency and effectiveness.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn