ទិដ្ឋភាពភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរ និងស្តង់ពិព័រណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិ -National and international tourists visiting Angkor Wat and the APSARA National Authority exhibition booth- 09 December 2023

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
នៅថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣នេះ ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ បានចូលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្ត និងស្តង់ពិព័រណ៍ស្តីពី៖ សមិទ្ធផលការងាររយៈពេល៣១ឆ្នាំ របស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា និងស្តង់ពិព័រណ៍ផ្សេងៗទៀត នៅបរិវេណខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត ក្នុងការណ៍រំលឹកគុណអង្គរ។
សូមបញ្ជាក់ថា ព្រឹត្តិការណ៍រំលឹកគុណអង្គរឆ្នាំ២០២៣នេះ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងរយៈពេល១០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣៕
អត្ថបទ៖នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បណ្តុះបណ្តាល និងផ្សព្វផ្សាយ
រូបភាព៖លោក ភោគ ជា

On 9 December 2023, national and international tourists visited Angkor Wat and booths on 31 years of achievements of the APSARA National Authority and other booths in front of Angkor Wat during the Thanks Angkor Event.
It should be noted that the Thanks Angkor Event 2023 is held for 10 days from 07 to 16 December 2023.

Article: Department of Research, Training, and Communication
Photo: Phouk Chea

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn