ឯកឧត្ដម អគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ចុះពិនិត្យការងារក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ -The Director General of APSARA National Authority inspected the working sites in the Angkor area- 06 February 2024

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា អមដំណើរដោយ អគ្គនាយករង ប្រធាននាយកដ្ឋាន និងមន្រ្តីជំនាញពាក់ព័ន្ធ ចុះពិនិត្យការងារតាមការដ្ឋាននានា ដើម្បីសិក្សាជាមួយអ្នកជំនាញរបស់ខ្លួន ក្នុងការលើកគម្រោងកិច្ចការអភិរក្សប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រាសាទមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ៕

រូបភាព៖ លោក ហាប់ គឹមអាន

On 6 February 2024, H.E. Dr.Hang Peou, the Director General of APSARA National Authority, accompanied by the Deputy Director Generals, Department Directors, and relevant professional officers inspected the working sites in the Angkor area to study with their experts to raise the project for conservation work of some temples.

Photos: Mr. Hab Kim An

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn