ព្រះពុទ្ធបាទពីថ្មភក់ចំនួន១ និងពុទ្ធបដិមាសម័យកណ្តាលចំនួន៦ កំពុងតាំងបង្ហាញនៅសារមន្ទីរព្រះនរោត្តមសីហនុ-អង្គរ ក្រោយពីជួសជុលរួចរាល់-The restored sandstone Buddha Foot statue and six wooden Buddha statues on display at the Preah Norodom Sihanouk-Angkor Museum-07 July 2022

សារមន្ទីរព្រះនរោត្តមសីហនុអង្គរ កំពុងដាក់តាំងពិព័រណ៍ពុទ្ធបដិមាបុរាណដែលកសាងឡើងអំពីឈើចំនួន៦ និងព្រះពុទ្ធបាទធ្វើពីថ្មភក់ចំនួន១ដើម្បីបង្ហាញសាធារណជនឱ្យស្វែងយល់ពីវត្ថុសិល្បៈខ្មែរដ៏សម្បូរបែប បន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកជំនាញបានជួសជុលវត្ថុបុរាណទាំងនោះឱ្យមានលក្ខណៈល្អស្អាតឡើងវិញរួចមក។

Read more

កូនឈើចម្រុះចំនួន៦,៣៥០ដើមទៀត ត្រូវបានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចែកចាយដល់សាធារណជន-APSARA National Authority distributed 6350 mixed saplings to the public-07 July 2022

កូនឈើចម្រុះចំនួន ៦,៣៥០ដើមទៀត ត្រូវបានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាប្រគេន និងចែកចាយដល់សាធារណជន ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។ ការប្រគេន និងចែកចាយរួមមាន៖

Read more