ច្រាំងកសិន្នៃប្រាសាទអង្គរវត្ត (២០០៨-២០១៧ ) Angkor Wat’s embankment (2008-2017)

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
ច្រាំងកសិន្នៃប្រាសាទអង្គរវត្ត (២០០៨-២០១៧ )

ថ្មចាំងកសិន្ទប្រាសាទអង្គរវត្តរងការខូចខាតស្ទើទាំងស្រុងក្នុង នោះដុំថ្មទាំងអស់បានរលុះចូលទៅក្នុងកសិន្ទុទឹកដោយសារការបាក់ស្រុតរចនាសម្ពន្ធសំណង់និងការឡើងចុះមិនទៀងទាត់នៃទឹកកសិន្ទុតាមរបបទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ។ កន្លងមកច្រាំងកសិន្ធុបានជួសជុលពីស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិ ច្រើនដំណាក់កាលដូចជាអង្គការ IGes នៃប្រទេស អឺតាលីបានជួសជុលប្រាំងកសិន្ទុចំនួន២កន្លែងផ្សេងគ្នាគឺចន្លោះ ឆ្នាំ២០០១ ដល់ ឆ្នាំ២០១៤ ដែលមានប្រវែងសរុប ១៤០ ម៉ែត្រ ។ ចំណែកអាជ្ញា ធរជាតិអប្សរាបានជួសជុលច្រាំ ងប្រវែង៤០ម៉ែត្រក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ ២០១៧ ក្នុងនោះមានថ្មរាយប៉ាយ និងបាក់បែកមួយចំនួនបានប្រមែប្រមូល ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការជួសជុលឡើងវិញ។

Angkor Wat’s embankment (2008-2017)

Angkor Wat’s embankment was almost completely damaged, with some stone blocks slipping into the water due to the collapse of the structure and the irregular fluctuations of the water level during the annual rainfall. So far, Angkor Wat’s embankment has been restored by national and international institutions in several stages, such as the IGeS organization of Italy restoring two different parts between 2001 to 2014, with a total length of 140 meters. The APSARA National Authority restored the 40-meter-long embankment from 2013 to 2017, including some scattered stone blocks were collected for the restoration work.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn