ក្រុមថែរក្សាបរិក្ខារទេសចរណ៍បានដំឡើងជួសជុលជណ្តើរឈើខាងលិចប្រាសាទបាភួន – The tourism facility maintenance team to repair a wooden stair on the west side of Baphuon Temple-10 February 2023

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ក្រុមថែរក្សាបរិក្ខារទេសចរណ៍ នៃនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ និងវប្បធម៌ បានដំឡើងជួសជុលជណ្តើរឈើនៅខាងលិចប្រាសាទបាភួន និងថែទាំជួសជុលគ្រប់សម្ភារបរិក្ខារប្រើប្រាស់ទាំងអស់ សំដៅធ្វើយ៉ាងណាឱ្យរមណីយដ្ឋានអង្គរកាន់តែមានសោភ័ណភាពនិងរបៀបរៀបរយល្អជានិច្ច។

ការជួសជុលជណ្តើរឈើនេះ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីរក្សាបាននូវសុវត្ថិភាពអ្នកទស្សនា ការពារមិនឱ្យភ្ញៀវទេសចរជាន់លើថ្មនាំឱ្យរអិល ឬធ្លាក់ដោយយថាហេតុណាមួយបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ និងរួមចំណែកការពារផលប៉ះពាល់ដល់ថ្មប្រាសាទជាដើម។

សូមបញ្ជាក់ថា ក្រុមថែរក្សាបរិក្ខារទេសចរណ៍តែងតែយកចិត្តទុកដាក់សម្អាត និងជួសជុលសម្ភារបរិក្ខារប្រើប្រាស់មួយចំនួននៅបរិវេណប្រាសាទបាភួន ដើម្បីកែលម្អសម្ភារទាំងអស់នោះ ឱ្យមានសោភ័ណភាពល្អ រឹងមាំគង់វង្សបានយូរ ក៏ដូចជាដើម្បីថែររក្សាសុវត្ថិភាពភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនាប្រាសាទផង៕

អត្ថបទ៖ ឆាយ ផាន់នី
រូបភាព៖ លោក ហាប់ គឹមអាន

 

The tourism facility maintenance team of the Department of Tourism Development and Culture has repaired the wooden stairs on the west side of Baphuon Temple and maintained and repaired all the tourism facilities to make the Angkor site more beautiful and tidy.

The repair of this wooden stair to maintain the safety of visitors prevents tourists from stepping on the stones, leading to slipping or falling by any chance, causing various accidents, and contributing to preventing the impact on the temple stone.

It should be noted that the tourism facility maintenance team always takes care to clean and repair some tourism facilities in the area of Baphuon temple to improve all those materials to be beautiful, strong, and long-lasting, as well as to maintain the safety of tourists who visit the temple.

Article: Chhay Phanny
Photos: Mr. Hab Kim An

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn