វត្តទេពប្រណម្យនៃអតីតរាជធានីអង្គរធំ បានប្រារព្ធពិធីពិសាខបូជា និងកោរសក់ បួងសក់បំបួសកុលបុត្រ កុលធីតាចំនួន១០២រូប-A tonsuring ceremony to celebrate Visak Bochea Day at Tep Pranom pagoda, Angkor Thom-12 May 2022

នៅវត្តទេពប្រណម្យក្នុងបរិវេណនៃក្រុងអង្គរធំនាខេត្តសៀមរាប បានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យពិសាខបូជាដោយកោរសក់ បួងសក់ បំបួសកុលបុត្រ កុលធីតាខ្មែរ ចំនួន១០២រូប នៅថ្ងៃទី១២ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

Read more