ថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាទទួលជួបសំណេះសំណាលជាមួយអគ្គស្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍មជ្ឈិមចិន- APSARA National Authority to meet the delegation of the Chinese Central Radio and Television- 18 November 2023

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម គឹម សុធិន អគ្គនាយករងបានជួបសំណេះសំណាល និងពិភាក្សាការងារស្ដីពីការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងអគ្គស្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍មជ្ឈិមចិន

Read more