សូមអញ្ជើញគយគន់ទេសភាពជុំវិញប្រាសាទភ្នំបាខែងពេលព្រឹកព្រលឹម