វាលស្មៅខៀវខ្ចីជុំវិញប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវទទួលការថែទាំជាប្រចាំដោយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា