អាយស៊ីស៊ី អង្គរ នឹងបើកកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសលើក៣៥ និងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី២៨ នៅថ្ងៃស្អែកនេះ-ICC Angkor to hold its 35th Technical Session and 28th Plenary Session tomorrow-23 Mar 2022

គណ:កម្មាធិការអន្តរជាតិ ដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចគាំពារ និងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរហៅកាត់ថា (អាយស៊ីស៊ី-អង្គរ) នឹងបើកកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសលើកទី៣៥

Read more