ព័ត៌មានថ្មីៗ

បទយកការណ៍ស្តីពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសសង្រ្គោះបឋមដល់មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធប្រចាំការក្នុងឧទ្យានអង្គរ

7513 Views

បានផ្សាយនៅ 2016-07-16 09:12:28

បទយកការណ៍ស្តីពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសសង្រ្គោះបឋមដល់មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធប្រចាំការក្នុងឧទ្យានអង្គរ

វីដេអូឯកសារផ្សេងទៀត