ព័ត៌មានថ្មីៗ

បទសម្ភាសន៍ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ស្តីពីលទ្ធផលនិងវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចប្រជុំបចេ្ចកទេសលើកទី២៦ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្របសម្រួលការពារ និងអភិវឌ្ឍនីតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរ អាយស៊ីស៊ី-អង្គរ

8374 Views

បានផ្សាយនៅ 2016-06-27 16:10:12

បទសម្ភាសន៍ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ស្តីពីលទ្ធផលនិងវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចប្រជុំបចេ្ចកទេសលើកទី២៦ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្របសម្រួលការពារ និងអភិវឌ្ឍនីតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរ អាយស៊ីស៊ី-អង្គរ

វីដេអូឯកសារផ្សេងទៀត

ដើមដំបូងមុន12345...1112បន្ទាប់ចុងក្រោយ